Câu Hỏi Thường Gặp

Tháng Mười 22, 2018

Các trung tâm trọng tài thương mại ở Việt Nam

Luật trọng tài 2010 ra đời, tạo tiền đề cho sự phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng của các trung tâm trọng tài […]
Tháng Mười 22, 2018
điều kiện trở thành trọng tài viên STAC

TRỞ THÀNH TRỌNG TÀI VIÊN CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ

Trong quá trình giải quyết một vụ tranh chấp bằng Trọng tài, có thể nói trọng tài viên là những người nắm giữ vai trò quan […]
Tháng Mười 22, 2018

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI Ở ĐÂU?

  Các khái niệm cơ bản. Giải quyết tranh chấp bằng tòa án là phương thức giải quyết tranh chấp tại cơ quan tố tụng của […]
Tháng Mười 22, 2018

Cách giải quyết Thỏa thuận trọng tài không rõ ràng

Thỏa thuận trọng tài không rõ ràng theo quy định tại Khoản 5 Điều 43 Luật trọng tài thương mại 2010. Điều 43 Luật Trọng tài […]
Tháng Năm 28, 2018

20 CÂU HỎI THƯỜNG GẶP TRONG LĨNH VỰC TRỌNG TÀI

1. Tôi có thể ký kết thoả thuận trọng tài với nội dung khác các quy định của Luật Trọng tài hay không? Có – một phần. […]