DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN

STT

Họ và tên

Giới tính

Nơi ở

Công việc

1 Nguyễn Ngọc Anh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Khoa học Xã hội
2 Cao Nhật Anh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
3 Châu Xuân Nhân Bằng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
4 Đinh Duy Bằng

Nam Bình Dương Thạc sĩ Luật
5 Lê Văn Cao

Nam Đà Nẵng Luật sư, Thạc sĩ Luật
6 Nguyễn Đức Chánh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
7 Kim Chanyoung

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Tiến sĩ Luật
8 Nguyễn Đình Châu

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
9 Hoàng Thế Cường

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
10 Hoàng Vũ Cường

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
11 Đoàn Thị Phương Diệp

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
12 Nguyễn Chí Dũng

Nam Cần Thơ Giảng viên, Thạc sĩ Luật
13 Lê Văn Dụng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
14 Nguyễn Hồ Zdu

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
15 Lê Tiến Đạt

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
16 Nguyễn Thanh Đình

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
17 Lê Anh Đức

Nam Đắk Lắk Cử nhân Luật
18 Bùi Minh Đức

Nam Cần Thơ Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Luật, Kế toán
19 Lê Trạch Giang

Nam Bình Dương Thạc sĩ Luật
20 Huỳnh Thị Hồng Hà

Nữ TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
21 Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
22 Nguyễn Tiến Hòa

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
23 Đinh Xuân Hồng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
24 Nguyễn Doãn Hồng

Nam Đà Nẵng Luật sư
25 Phí Thị Bích Hồng

Nữ Đắk Lắk Cử nhân Kế toán
26 Lương Tường Huy

Nam An Giang Luật sư, Quản tài viên, Thạc sĩ Luật
27 Đặng Thái Huy

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
28 Jeon Jung Hwan

Nam TP. Hồ Chí Minh Cử nhân
29 Vũ Trọng Khang

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
30 Nguyễn Minh Khánh

Nam Đà Nẵng Luật sư
31 Hồ Minh Kính

Nam Bình Định Cử nhân Luật
32 Lương Văn Lắm

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
33 Trần Thị Thùy Liên

Nữ Hải Phòng Luật sư, Thạc sĩ Luật
34 Trương Thị Kim Liên

Nữ Đà Nẵng Cử nhân Kinh tế
35 Vũ Thị Phương Linh

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
36 Đinh Quang Long

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
37 Phạm Hồng Mạnh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
38 Đỗ Văn Minh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế
39 Nguyễn Thành Nam

Nam Hà Nội Luật sư – Tiến sĩ Luật
40 Phan Phương Nam

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật
41 Nguyễn Thị Hằng Nga

Nữ Hà Nội Luật sư, Hòa giải viên thương mại
42 Phan Văn Ngoan

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
43 Dương Thị Bích Ngọc

Nữ Cần Thơ Luật sư
44 Đặng Trường Nha

Nam Bình Định Luật sư
45 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Nữ Đà Nẵng Giảng viên, Thạc sĩ Kinh tế
46 Lê Duy Ninh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Giảng viên, Thạc sĩ Luật
47 Lê Trung Phát

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
48 Nguyễn Vũ Phong

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
49 Nguyễn Vĩnh Phú

Nam TP. Hồ Chí Minh Cố vấn pháp lý, Thạc sĩ
50 Nguyễn Thái Phúc

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ; Nguyên Giám đốc, Giảng viên cao cấp Học viện Tư pháp
51 Bùi Thị Phương

Nữ Đắk Lắk Cử nhân Kế toán
52 Trần Lê Đăng Phương

Nam An Giang Giảng viên, Tiến sĩ Luật
53 Đặng Anh Quân

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Giảng viên, Tiến sĩ Luật
54 Nguyễn Tấn Sơn

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
55 Bùi Đức Sỹ

Nam TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
56 Vũ Tuấn Sỹ

Nam Hà Nội Cử nhân Luật
57 Phan Ngọc Tâm

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
58 Võ Hoàng Tâm

Nam Cần Thơ Luật sư
59 Nguyễn Nhật Thanh

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
60 Lê Văn Thanh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
61 Nguyễn Văn Thành

Nam Đắk Lắk Cử nhân Luật
62 Nguyễn Phương Thảo

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
63 Từ Thanh Thảo

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
64 Lê Trọng Thêm

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
65 Lê Nguyễn Gia Thiện

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
66 Phạm Thị Giang Thu

Nữ Hà Nội Giảng viên, Tiến sĩ Luật Kinh tế
67 Huỳnh Quang Thuận

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
68 Trần Minh Thuận

Nam Đà Nẵng Thạc sĩ Luật
69 Lương Văn Thuận

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
70 Phạm Thị Thúy

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
71 Trần Thị Thanh Thủy

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Người đại diện Sở hữu công nghiệp, Quản tài viên
72 Nguyễn Trương Tín

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
73 Phan Lê Hoàng Toàn

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
74 Võ Thị Thu Trang

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư
75 Trần Minh Trị

Nam Cần Thơ Luật sư, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ
76 Hoàng Văn Trung

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
77 Bành Quốc Tuấn

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Phó giáo sư/Tiến sĩ
78 Nguyễn Quang Tuyến

Nam Hà Nội Giảng viên, Tiến sĩ Luật
79 Lưu Xuân Vĩnh

Nam TP. Hà Nội Luật sư
80 Kiều Anh Vũ

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ, Hòa giải viên thương mại, Quản tài viên, Giảng viên
81 Phùng Trấn Vũ

Nữ Cần Thơ Cử nhân Luật, Cử nhân Luật Kinh tế
82 Trịnh Thanh Vũ

Nam Cần Thơ Thạc sĩ Luật
83 Park Jun Yong

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
84 Jeong, Yongwook

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật