LIST OF ARBITRATORS

No.

Full Name

Gender

Address

Occupation and Education

1 Nguyen Ngoc Anh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, B.A., LL. B
2 Cao Nhat Anh

Male Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
3 Le Nguyen Quoc Anh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
4 Chau Xuan Nhan Bang

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
5 Dinh Duy Bang

Nam Binh Duong LLM
6 Le Van Cao

Nam Da Nang Lawyer, LLM
7 Nguyen Duc Chanh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
8 Kim Chanyoung

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, Ph.D.
9 Nguyen Dinh Chau

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
10 Hoang The Cuong

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
11 Hoang Vu Cuong

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
12 Le Tien Đat

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
13 Đoan Thi Phuong Diep

Nữ Ho Chi Minh City Lecturer, Ph.D.
14 Đao Mong Điep

Nữ Thừa Thiên Huế Lecturer, Ph.D.
15 Nguyen Thanh Dinh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
16 Le Anh Duc

Nam Dak Lak B.A.
17 Bui Minh Duc

Nam Can Tho Thạc sĩ QTKD, B.A., B.Acc.
18 Nguyen Chi Dung

Nam Can Tho Lecturer, LLM
19 Le Van Dung

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
20 Tran Van Duy

Nam Ha Noi Ph.D.
21 Nguyen Ho Zdu

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
22 Le Trach Giang

Nam Binh Duong LLM
23 Huynh Thi Hong Ha

Nữ Ho Chi Minh City B.A.
24 Tran Son Hai

Nam Ha Noi LLM
25 Nguyen Thi Thu Hien

Nữ Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
26 Nguyen Tien Hoa

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
27 Dinh Xuan Hong

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
28 Nguyen Doan Hong

Nam Da Nang Lawyer
29 Phí Thi Bich Hong

Nữ Dak Lak B.Acc.
30 Luong Tuong Huy

Nam An Giang Lawyer, Asset Management officer, LLM
31 Dang Thai Huy

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
32 Jeon Jung Hwan

Nam Ho Chi Minh City Cử nhân
33 Vu Trong Khang

Nam Ho Chi Minh City LLM
34 Nguyen Minh Khánh

Nam Da Nang Lawyer
35 Nguyen Ngoc Kien

Nam Thừa Thiên Huế Ph.D., Lecturer
36 Yuho (Richard) Kim

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
37 Ho Minh Kính

Nam Bình Định B.A.
38 Luong Van Lam

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
39 Tran Thi Thuy Lien

Nữ Hai Phòng Lawyer, LLM
40 Truong Thi Kim Lien

Nữ Da Nang BSc (Econ))
41 Vu Thi Phuong Linh

Nữ Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
42 Nguyen Mai Linh

Nữ Ha Noi Trong tài viên, Lecturer Khoa Pháp luật Thương mại Quoc tế, Truong Đại học Luật Ha Noi
43 Dinh Quang Long

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
44 Than Trong Ly

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
45 Pham Hong Manh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
46 Do Van Minh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, B.A., BSc (Econ))
47 Nguyen THanh Nam

Nam Ha Noi Lawyer – Ph.D.
48 Phan Phuong Nam

Nam Ho Chi Minh City Ph.D.
49 Nguyen Thi Hang Nga

Nữ Ha Noi Lawyer, Hoa giải viên thương mại
50 Phan Van Ngoan

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
51 Dương Thi Bich Ngoc

Nữ Can Tho Lawyer
52 Dang Truong Nha

Nam Bình Định Lawyer
53 Nguyen Thi Quynh Nhi

Nữ Da Nang Lecturer, Thạc sĩ Kinh tế
54 Le Duy Ninh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, Lecturer, LLM
55 Le Trung Phat

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
56 Nguyen Vu Phong

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
57 Nguyen Vinh Phu

Nam Ho Chi Minh City Cố vấn pháp Ly, Thạc sĩ
58 Nguyen Ngoc Phu

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
59 Nguyen Thai Phuc

Nam Ho Chi Minh City Phó Giáo sư, Tien sĩ; Nguyên Giám đốc, Lecturer cao cấp Học viện Tư pháp
60 Bui Thi Phuong

Nữ Dak Lak B.Acc.
61 Tran Le Đăng Phuong

Nam An Giang Lecturer, Ph.D.
62 Dang Quang Phuong

Nam TP. Ha Noi Ph.D., Nguyên Phó Chánh án thường trực TANDTC, Nguyên THanh viên Hội đồng Thẩm Phán TANDTC
63 Nguyen Duy Phuong

Nam Thừa Thiên Huế Phó Giáo sư, Ph.D., Phó Hiệu trưởng Truong Đại học Luật, Đại học Huế
64 Dang Anh Quan

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, Lecturer, Ph.D.
65 Nguyen Tan Son

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, Ph.D.
66 Bui Duc Sỹ

Nam Ho Chi Minh City B.A.
67 Vu Tuan Sỹ

Nam Ha Noi B.A.
68 Phan Ngoc Tam

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, Ph.D.
69 Vo Hoang Tam

Nam Can Tho Lawyer
70 Nguyen Nhật Thanh

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
71 Le Van Thanh

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
72 Nguyen Van THanh

Nam Dak Lak B.A.
73 Nguyen Phuong Thao

Nữ Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
74 Từ Thanh Thao

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
75 Le Trong Them

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
76 Le Nguyen Gia Thien

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, Ph.D.
77 Pham Thi Thoa

Nữ Ho Chi Minh City Lawyer
78 Pham Thi Giang Thu

Nữ Ha Noi Lecturer, Ph.D. Kinh tế
79 Huynh Quang Thuan

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
80 Tran Minh Thuan

Nam Da Nang LLM
81 Luong Van Thuan

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
82 Pham Thi Thúy

Nữ Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
83 Tran Thi Thanh Thuy

Nữ Ho Chi Minh City Lawyer, Người đại diện Sở hữu công nghiệp, Asset Management officer
84 Nguyen Truong Tín

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
85 Vo Trung Tín

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, Ph.D.
86 Phan Le Hoang Toan

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
87 Vo Thi Thu Trang

Nữ Ho Chi Minh City Lawyer
88 Le Van Tranh

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, LLM
89 Tran Minh Tri

Nam Can Tho Lawyer, Chủ nhiệm Đoàn Lawyer TP. Can Tho
90 Hoang Van Trung

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
91 Dinh Bá Trung

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM
92 Bành Quoc Tuan

Nam Ho Chi Minh City Lecturer, Phó giáo sư/Tien sĩ
93 Nguyen Quang Tuyen

Nam Ha Noi Lecturer, Ph.D.
94 Lưu Xuan Vinh

Nam TP. Ha Noi Lawyer
95 Kieu Anh Vu

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, Thạc sĩ, Hoa giải viên thương mại, Asset Management officer, Lecturer
96 Phung Tran Vu

Nam Can Tho B.A., B.A. Kinh tế
97 Trinh Thanh Vu

Nam Can Tho LLM
98 Tran Sĩ Vy

Nam TP. Ha Noi Lawyer
99 Park Jun Yong

Nam Ho Chi Minh City Lawyer
100 Jeong, Yongwook

Nam Ho Chi Minh City Lawyer, LLM