Danh sách Hoà giải viên

NGUYỄN NGỌC ANH

Năm Sinh 1975
Quốc Tịch Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh


Luật sư - Chuyên viên xử lý nợ Ngân hàng ANZ

HOÀNG VŨ CƯỜNG

Năm Sinh 1990
Quốc Tịch Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh


Giảng viên ĐH Luật TP.HCM

HOÀNG THẾ CƯỜNG

Năm Sinh 1977
Quốc Tịch Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh


Thạc sĩ - Chủ tịch STAC
Thạc sĩ, Giảng viên trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh

NGUYỄN THANH ĐÌNH

Năm Sinh 1970
Quốc Tịch Việt Nam

TP.Hồ Chí Minh


Luật sư

ĐOÀN THỊ PHƯƠNG DIỆP

Năm Sinh 1977
Quốc Tịch Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh


Tiến sĩ Luật
Giảng viên trường Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TPHCM)

TRẦN VIỆT DŨNG

Năm Sinh 1977
Quốc Tịch Việt Nam


PGS. Tiến sĩ Luật
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên Đại học Luật TPHCM

ĐINH XUÂN HỒNG

Năm Sinh 1985
Quốc Tịch Việt Nam


Luật sư – Quản tài viên – Đấu giá viên
Chủ tịch HĐTV Cty Luật TNHH Luật Sư Riêng
Chủ tịch HĐTV Cty HD Quản lý là thanh lý tài sản Sài Gòn
Chủ tịch HĐQT Cty CP Mua bán nở Sài Gòn

NGUYỄN DOÃN HỒNG

Năm Sinh 1983
Quốc Tịch Việt Nam


Luật sư - Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Đà Nẵng

LƯƠNG VĂN LẮM

Năm Sinh 1979
Quốc Tịch Việt Nam


Thạc sĩ
Giảng viên trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

CAO NHẤT LINH

Năm Sinh 1976
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Luật
Giảng viên trường Đại học Cần Thơ

ĐỖ VĂN MINH

Năm Sinh 1972
Quốc Tịch Việt Nam


Thạc sĩ - Luật sư
Giám đốc pháp chế Tổng công ty Cổ phần đầu từ - xây dựng- kinh doanh bất động sản Đức Long Gia Lai

PHAN VĂN NGOAN

Năm Sinh 1977
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Kinh tế
Công ty Luật TNHH MTV Tín & Tâm

NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

Năm Sinh 1967
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Luật
Giảng viên trường Đại học Luật TPHCM

LÊ TRUNG PHÁT

Năm Sinh 1985
Quốc Tịch Việt Nam


Luật sư – Quản tài viên
Giám đốc Công ty Luật TNHH Luật sư Riêng
Tổng Giám đốc Công ty Hợp danh Quản lý và Thanh lý tài sản Sài Gòn

NGUYỄN VĨNH PHÚ

Năm Sinh 1975
Quốc Tịch Việt Nam


Thạc sĩ - Cố vấn pháp lý công ty Luật quốc tế HTC
Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Trung tâm trọng tài thương mại Phía Nam STAC

NGUYỄN THÁI PHÚC

Năm Sinh 1955
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ, Nguyên Giám đốc, Giảng viên cao cấp học viện Tư pháp Bộ Tư pháp

ĐẶNG ANH QUÂN

Năm Sinh 1978
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Luật
Giảng viên trường Đại học Luật TPHCM

NGUYỄN NHƯ QUỲNH

Năm Sinh 1975
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Luật
Phó chánh thanh tra Bộ KHCN

PHAN NGỌC TÂM

Năm Sinh 1977
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ luật
Tiến sĩ, Giảng viên Đại học Luật TPHCM
Công ty Luật TNHH MTV Tín & Tâm

PHẠM THỊ GIANG THU

Năm Sinh 1965
Quốc Tịch Việt Nam


PGS.Tiến sĩ
Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng Trường ĐH Luật Hà Nội

VƯƠNG THANH THÚY

Năm Sinh 1979
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Luật
Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội

BÙI QUANG TÍN

Năm Sinh 1976
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Kinh tế - Thạc sĩ Luật
Giảng viên trường Đại học Ngân hàng TPHCM

HOÀNG VĂN TRUNG

Năm Sinh 1956
Quốc Tịch Việt Nam


Luật sư
Nguyên Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

NGUYỄN ANH TUẤN

Năm Sinh 1979
Quốc Tịch Việt Nam


Tiến sĩ Luật
Công ty Luật LNT