DANH SÁCH TRỌNG TÀI VIÊN

STT

Họ và tên

Giới tính

Nơi ở

Công việc

1 Nguyễn Ngọc Anh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Cử nhân Luật, Cử nhân Khoa học Xã hội
2 Cao Nhật Anh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
3 Châu Xuân Nhân Bằng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
4 Đinh Duy Bằng

Nam Bình Dương Thạc sĩ Luật
5 Lê Văn Cao

Nam Đà Nẵng Luật sư, Thạc sĩ Luật
6 Nguyễn Đức Chánh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
7 Kim Chanyoung

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Tiến sĩ Luật
8 Nguyễn Đình Châu

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
9 Hoàng Thế Cường

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
10 Hoàng Vũ Cường

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
11 Đoàn Thị Phương Diệp

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
12 Nguyễn Chí Dũng

Nam Cần Thơ Giảng viên, Thạc sĩ Luật
13 Lê Văn Dụng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
14 Nguyễn Hồ Zdu

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
15 Lê Tiến Đạt

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
16 Nguyễn Thanh Đình

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
17 Lê Anh Đức

Nam Đắk Lắk Cử nhân Luật
18 Trần Văn Duy

Nam Hà Nội Tiến sĩ Luật
19 Bùi Minh Đức

Nam Cần Thơ Thạc sĩ QTKD, Cử nhân Luật, Kế toán
20 Lê Trạch Giang

Nam Bình Dương Thạc sĩ Luật
21 Huỳnh Thị Hồng Hà

Nữ TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
22 Trần Sơn Hải

Nam Hà Nội Thạc sĩ Luật
23 Nguyễn Thị Thu Hiền

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
24 Nguyễn Tiến Hòa

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
25 Đinh Xuân Hồng

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
26 Nguyễn Doãn Hồng

Nam Đà Nẵng Luật sư
27 Phí Thị Bích Hồng

Nữ Đắk Lắk Cử nhân Kế toán
28 Lương Tường Huy

Nam An Giang Luật sư, Quản tài viên, Thạc sĩ Luật
29 Đặng Thái Huy

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
30 Jeon Jung Hwan

Nam TP. Hồ Chí Minh Cử nhân
31 Vũ Trọng Khang

Nam TP. Hồ Chí Minh Thạc sĩ Luật
32 Nguyễn Minh Khánh

Nam Đà Nẵng Luật sư
33 Yuho (Richard) Kim

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
34 Hồ Minh Kính

Nam Bình Định Cử nhân Luật
35 Lương Văn Lắm

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
36 Trần Thị Thùy Liên

Nữ Hải Phòng Luật sư, Thạc sĩ Luật
37 Trương Thị Kim Liên

Nữ Đà Nẵng Cử nhân Kinh tế
38 Vũ Thị Phương Linh

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
39 Nguyễn Mai Linh

Nữ Hà Nội Trọng tài viên, Giảng viên Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội
40 Đinh Quang Long

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
41 Thân Trọng Lý

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
42 Phạm Hồng Mạnh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
43 Đỗ Văn Minh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, cử nhân Luật, cử nhân Kinh tế
44 Nguyễn Thành Nam

Nam Hà Nội Luật sư – Tiến sĩ Luật
45 Phan Phương Nam

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ Luật
46 Nguyễn Thị Hằng Nga

Nữ Hà Nội Luật sư, Hòa giải viên thương mại
47 Phan Văn Ngoan

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
48 Dương Thị Bích Ngọc

Nữ Cần Thơ Luật sư
49 Đặng Trường Nha

Nam Bình Định Luật sư
50 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi

Nữ Đà Nẵng Giảng viên, Thạc sĩ Kinh tế
51 Lê Duy Ninh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Giảng viên, Thạc sĩ Luật
52 Lê Trung Phát

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
53 Nguyễn Vũ Phong

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
54 Nguyễn Vĩnh Phú

Nam TP. Hồ Chí Minh Cố vấn pháp lý, Thạc sĩ
55 Nguyễn Ngọc Phú

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
56 Nguyễn Thái Phúc

Nam TP. Hồ Chí Minh Tiến sĩ; Nguyên Giám đốc, Giảng viên cao cấp Học viện Tư pháp
57 Bùi Thị Phương

Nữ Đắk Lắk Cử nhân Kế toán
58 Trần Lê Đăng Phương

Nam An Giang Giảng viên, Tiến sĩ Luật
59 Đặng Anh Quân

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Giảng viên, Tiến sĩ Luật
60 Nguyễn Tấn Sơn

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
61 Bùi Đức Sỹ

Nam TP. Hồ Chí Minh Cử nhân Luật
62 Vũ Tuấn Sỹ

Nam Hà Nội Cử nhân Luật
63 Phan Ngọc Tâm

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
64 Võ Hoàng Tâm

Nam Cần Thơ Luật sư
65 Nguyễn Nhật Thanh

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
66 Lê Văn Thanh

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
67 Nguyễn Văn Thành

Nam Đắk Lắk Cử nhân Luật
68 Nguyễn Phương Thảo

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
69 Từ Thanh Thảo

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
70 Lê Trọng Thêm

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
71 Lê Nguyễn Gia Thiện

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
72 Phạm Thị Thoa

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư
73 Phạm Thị Giang Thu

Nữ Hà Nội Giảng viên, Tiến sĩ Luật Kinh tế
74 Huỳnh Quang Thuận

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
75 Trần Minh Thuận

Nam Đà Nẵng Thạc sĩ Luật
76 Lương Văn Thuận

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
77 Phạm Thị Thúy

Nữ TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
78 Trần Thị Thanh Thủy

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Người đại diện Sở hữu công nghiệp, Quản tài viên
79 Nguyễn Trương Tín

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
80 Võ Trung Tín

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Tiến sĩ Luật
81 Phan Lê Hoàng Toàn

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
82 Võ Thị Thu Trang

Nữ TP. Hồ Chí Minh Luật sư
83 Lê Văn Tranh

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Thạc sĩ Luật
84 Trần Minh Trị

Nam Cần Thơ Luật sư, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ
85 Hoàng Văn Trung

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
86 Đinh Bá Trung

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật
87 Bành Quốc Tuấn

Nam TP. Hồ Chí Minh Giảng viên, Phó giáo sư/Tiến sĩ
88 Nguyễn Quang Tuyến

Nam Hà Nội Giảng viên, Tiến sĩ Luật
89 Lưu Xuân Vĩnh

Nam TP. Hà Nội Luật sư
90 Kiều Anh Vũ

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ, Hòa giải viên thương mại, Quản tài viên, Giảng viên
91 Phùng Trấn Vũ

Nam Cần Thơ Cử nhân Luật, Cử nhân Luật Kinh tế
92 Trịnh Thanh Vũ

Nam Cần Thơ Thạc sĩ Luật
93 Park Jun Yong

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư
94 Jeong, Yongwook

Nam TP. Hồ Chí Minh Luật sư, Thạc sĩ Luật