Tháng Mười Hai 20, 2021

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) và Trường đại học Kinh tế tài chính (UEF)

Nguồn ảnh: Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF) Nhằm thiết lập, phát triển mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu cũng […]
Tháng Năm 28, 2021

QUY CHẾ KẾT NẠP TRỌNG TÀI VIÊN & HÒA GIẢI VIÊN STAC

Tháng Tư 6, 2021

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI THEO CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958

*TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài […]
Tháng Ba 3, 2021

Phán quyết trọng tài phi chính thức: Quan niệm của pháp luật Italia, thực tiễn thi hành tại Đức và một số đề xuất cho Việt Nam

TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài […]
Tháng Một 15, 2021

“Phán quyết trọng tài nước ngoài” và “Phán quyết của trọng tài nước ngoài”: Kinh nghiệm của Đức và gợi mở nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Tác giả: Tiến sĩ Lê Nguyễn Gia Thiện – Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; Trọng […]
Tháng Mười Hai 9, 2020

Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm nước ngoài, quốc tế trong việc phát triển trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Tháng Mười Hai 3, 2020

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

Tháng Mười Hai 2, 2020

STAC – ĐƠN VỊ HỖ TRỢ CHUYÊN MÔN CUỘC THI VMOOT 2020

Tiếp nối thành công của các cuộc thi VMoot – Phiên tòa giả định cấp quốc gia những năm trước. Năm 2020, Trường Đại học Luật […]
Tháng Mười Một 6, 2020

WEBINAR: TƯƠNG LAI TRỌNG TÀI VIỆT NAM

  Tương lai của ngành trọng tài thương mại tại Việt Nam sẽ ra sao trong 10 năm tới? Một đội ngũ trọng tài viên chuyên […]