Tin tức

Tháng Hai 5, 2019
xuat-nhap-khau

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019

Tại Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1/2019, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt phương châm của […]
Tháng Hai 4, 2019
giai-quyet-tranh-chap-trong-tai

Hướng dẫn giải quyết tranh chấp kinh doanh thông qua trọng tài thương mại

Tháng Một 9, 2019
trung tâm trọng tài thương mại phía Nam STAC

CÁC KHÁI NIỆM CẦN LÀM RÕ TRONG CHẾ ĐỊNH TRỌNG TÀI LIÊN QUAN ĐẾN TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI

Theo pháp luật Việt Nam thì: – Phán quyết trọng tài là quyết định của Hội đồng trọng tài giải quyết toàn bộ nội dung vụ tranh chấp […]
Tháng Một 9, 2019

BÀN VỀ THẨM QUYỀN CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

BÀN VỀ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI Với tính chất là một phương thức giải quyết tranh chấp lựa chọn, trọng […]
Tháng Một 9, 2019
thoả thuận trọng tài vô hiệu

PHÍ TRỌNG TÀI ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Điều 34 Luật trọng tài Thương mại năm 2010 quy định “Phí trọng tài là khoản thu từ việc cung cấp dịch vụ giải quyết tranh […]
Tháng Một 9, 2019

CÁC HÌNH THỨC TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trọng tài thương mại tồn tại dưới hai hình thức cơ bản là trọng tài vụ việc (hay còn gọi là trọng tài ad hoc) và […]
Tháng Một 9, 2019
tiêu chuẩn trọng tài viên STAC

TRỌNG TÀI ĐƯỢC ÁP DỤNG ĐỂ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ THƯƠNG NHÂN NHƯ THẾ NÀO?

Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định: Trọng tài được sử dụng như một cách giải quyết tranh chấp phát sinh khi […]
Tháng Một 9, 2019

HIỆU LỰC CỦA THỎA THUẬN TRỌNG TÀI

Vấn đề hiệu lực của thỏa thuận trọng tài thương mại khi đã được xác lập trên hợp đồng có liên quan chặt chẽ đến tính […]
Tháng Một 9, 2019
tiêu chuẩn trọng tài viên STAC

LỢI ÍCH KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã dần hội nhập và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong kinh tế quốc tế. Bên cạnh […]