Tháng Tám 5, 2022

Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ Trọng tài viên thương mại và Hòa giải viên thương mại năm 2022

Kính gửi: Quý Trọng tài viên, Hòa giải viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tổ […]
Tháng Tư 21, 2022

UEFers tiếp cận kiến thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại

Với mong muốn giúp sinh viên mở rộng kiến thức chuyên ngành thông qua kinh nghiệm thực tiễn của chuyên gia, đồng thời tạo nguồn lực để […]
Tháng Mười Hai 20, 2021

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) và Trường đại học Kinh tế tài chính (UEF)

Nguồn ảnh: Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF) Nhằm thiết lập, phát triển mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu cũng […]
Tháng Năm 28, 2021

QUY CHẾ KẾT NẠP TRỌNG TÀI VIÊN & HÒA GIẢI VIÊN STAC

Tháng Tư 6, 2021

PHÁN QUYẾT TRỌNG TÀI NƯỚC NGOÀI THEO CÔNG ƯỚC NEW YORK 1958

*TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài […]
Tháng Ba 3, 2021

Phán quyết trọng tài phi chính thức: Quan niệm của pháp luật Italia, thực tiễn thi hành tại Đức và một số đề xuất cho Việt Nam

TS. LÊ NGUYỄN GIA THIỆN – Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trọng tài […]
Tháng Một 15, 2021

“Phán quyết trọng tài nước ngoài” và “Phán quyết của trọng tài nước ngoài”: Kinh nghiệm của Đức và gợi mở nhằm hoàn thiện pháp luật Việt Nam

Tác giả: Tiến sĩ Lê Nguyễn Gia Thiện – Giảng viên Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia TPHCM; Trọng […]
Tháng Mười Hai 9, 2020

Hội thảo khoa học “Kinh nghiệm nước ngoài, quốc tế trong việc phát triển trọng tài trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”

Tháng Mười Hai 3, 2020

THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO