Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) và Trường đại học Kinh tế tài chính (UEF)

Nguồn ảnh: Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF)

Nguồn ảnh: Trường Đại học Kinh tế Tài chính (UEF)

Nhằm thiết lập, phát triển mối quan hệ hợp tác về đào tạo, nghiên cứu cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế. Ngày 04/12/2021 vừa qua, Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC) đã có buổi tham dự làm việc và ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Trường đại học Kinh tế tài chính (UEF) cùng với sự tham dự của đại diện các tổ chức, doanh nghiệp khác.

Buổi lễ ký kết được tổ chức dưới hình thức trực tuyến để đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Theo nội dung ký kết, STAC sẽ tổ chức các chương trình tiếp nhận sinh viên UEF kiến tập, thực tập hàng năm, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tiếp cận với môi trường làm việc thực tế, nâng cao các kỹ năng mềm, nắm bắt được cơ hội việc làm trong tương lai; Phối hợp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề về kinh nghiệm nghề nghiệp và những kỹ năng cần thiết cho sinh viên làm việc trong lĩnh vực hoạt động của STAC; Tham gia đóng góp vào việc xây dựng chuẩn đầu ra, chương trình, giáo trình đào tạo của UEF; Cử chuyên gia tham gia giảng dạy, thuyết trình, hội thảo tại UEF.

Buổi ký kết đã diễn ra một cách thành công tốt đẹp. STAC kỳ vọng mối quan hệ hợp tác này hứa hẹn sẽ đem lại nhiều chương trình đào tạo và các hoạt động chất lượng cho sinh viên UEF cũng như cho đội ngũ nhân viên của Trung tâm.