Tháng Mười 29, 2018

Lựa chọn hình thức trọng tài nào?

Hiện nay, theo quy định tại Luật trọng tài thương mại 2010 có hai hình thức trọng tài là hình thức Trọng tài vụ việc và […]
Tháng Mười 29, 2018

Những điều cần biết về Trọng Tài Thương Mại

“Trọng tài” là một phương thức giải quyết tranh chấp ngoài tòa án, xét về mặt lịch sử, hòa giải và trọng tài là hai phương […]
Tháng Mười 22, 2018

Các trung tâm trọng tài thương mại ở Việt Nam

Luật Trọng tài thương mại 2010 ra đời, tạo tiền đề cho sự phát triển về cả số lượng lẫn chất lượng của các trung tâm […]
Tháng Mười 22, 2018
thoả thuận trọng tài vô hiệu

THỎA THUẬN TRỌNG TÀI VÔ HIỆU KHI NÀO?

Tháng Mười 22, 2018
điều kiện trở thành trọng tài viên STAC

TRỞ THÀNH TRỌNG TÀI VIÊN CẦN ĐIỀU KIỆN GÌ

Trong quá trình giải quyết một vụ tranh chấp bằng Trọng tài, có thể nói trọng tài viên là những người nắm giữ vai trò quan […]
Tháng Mười 22, 2018
tiêu chuẩn trọng tài viên STAC

TIÊU CHUẨN CỦA TRỌNG TÀI VIÊN

Tháng Mười 22, 2018

ĐÔI NÉT VỀ TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

Ngày nay trên cơ sở đề cao sự thỏa thuận của các bên, thì việc giải quyết một tranh chấp thương mại không chỉ dừng lại […]
Tháng Mười 22, 2018
trung tâm trọng tài thương mại STAC

THỎA THUẬN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI LÀ GÌ

Với những ưu điểm của Trọng tài Thương mại là tính bảo mật, giải quyết nhanh chóng, và phán quyết của Trọng tài Thương mại có […]
Tháng Mười 22, 2018

NGUYÊN TẮC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP BẰNG TRỌNG TÀI

Trọng tài thương mại là phương thức giải quyết tranh chấp do các bên thoả thuận và được tiến hành theo quy định của Luật Trọng tài […]