Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ Trọng tài viên thương mại và Hòa giải viên thương mại năm 2022

Kính gửi: Quý Trọng tài viên, Hòa giải viên Trung tâm Trọng tài Thương mại Phía Nam,

Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hoạt động cho đội ngũ Trọng tài viên thương mại và Hòa giải viên thương mại năm 2022 vào lúc 08 giờ ngày 12/8/2022 (Thứ sáu), Qúy Trọng tài viên, Hòa giải viên của STAC mong muốn tham gia vui lòng gửi mail đăng ký về Trung tâm trước ngày 10/8/2022. (Mail nhận đăng ký: trongtaithuongmaiphianam@stac.com.vn)