LỢI ÍCH KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

LỢI ÍCH KHI LỰA CHỌN TRỌNG TÀI THƯƠNG MẠI

tiêu chuẩn trọng tài viên STAC

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã dần hội nhập và đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong kinh tế quốc tế. Bên cạnh những ảnh hưởng tích cực, việc hội nhập kinh tế thế giới nói chung và hoạt động thương mại tại Việt Nam nói riêng còn nhiều bất cập dẫn đến xu hướng tăng về số lượng các vụ tranh chấp thương mại.

Với tình hình tư pháp hiện nay, trọng tài thương mại ra đời không chỉ để giải quyết những tồn tại trong hoạt động tư pháp mà còn mang lại nhiều ích lợi cho các bên trong vấn đề tranh chấp thương mại.

Đầu tiên là quy trình và thời gian giải quyết một vụ việc tranh chấp thương mại khá đơn giản, nhanh gọn, quyết định của trọng tài thương mại là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành mà các bên không có quyền kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hay kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm. Các vụ việc tranh chấp thương mại đã được giải quyết tại Trung tâm trọng tài khu vực phía Nam (STAC), thời gian giải quyết trung bình khoảng 1,5 – 2 tháng/vụ. Điều này tiết kiệm thời gian tối ưu và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh sản xuất bình thường của các bên.

Các bên tham gia trong một vụ việc tranh chấp được giải quyết với cơ chế Trọng tài thương mại được quyền lựa chọn Trọng tài viên. Điều này đảm bảo tính khách quan, công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp và là ưu điểm vượt trội mà không tồn tại ở Tòa án hiện nay. Tiêu chuẩn Trọng tài viên theo quy định của pháp luật về Trọng tài thương mại đảm bảo được chuyên môn, trình độ để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia. Với các quy định hiện hành, người nước ngoài cũng có thể được chỉ định làm trọng tài viên và các bên có thể lựa chọn ngôn ngữ trong quá trình giải quyết vụ việc. Điều này tạo điều kiện vô cùng thuận lợi cho các vụ việc có yếu tố nước ngoài (chủ thể tham gia là người nước ngoài, tranh chấp liên quan đến pháp luật nước ngoài hay liên quan các hiệp định song phương, đa phương,…).

Với các thông tin, vụ việc giải quyết tại Trung tâm trọng tài khu vực phía Nam (STAC) được bảo mật không những theo nhu cầu của các bên mà còn dựa trên tình hình kinh tế thực tế. Bởi các thông tin liên quan, các vụ việc tranh chấp cần giải quyết hay thậm chí là kết quả cuối cùng của vụ tranh chấp có thể gây ảnh hưởng đến uy tín, hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Với những thuận lợi vượt trội so với thủ tục, quy trình giải quyết vụ việc tại vụ án, Trung tâm trọng tài khu vực phía Nam đã và đang xây dựng mô hình, quy trình, đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, trình độ cao để thực hiện sứ mệnh của một trọng tài thương mại trong thị trường năng động hiện nay.